Ellen A.A. Jaatun

Øre-Nese-Halsspesialist PhD

Er daglig leder og medisinsk ansvarlig. Hun har mange års erfaring fra St. Olavs Hospital og mindre sykehus samt avtalepraksis. Ellen har hatt et bredt fokus på hele Øre Nese Hals feltet men spesielt fokus på hørsel, stemme og  svelgevansker og søvnrelaterte plager i et tverrfaglig felt. Hun har også drevet endel med forskning og utvikling  innenfor ØNH faget og tilgrensende fagfelt. Som leder i klinikken er fokus for det medisinske arbeidet evidensbasert tjeneste, forbedring og kvalitetssikring.

Kine Ovesen Grannes

Audiograf

Er audiograf med mangeårig praksis innenfor avtalepraksis både i Trondheim og Oslo. Hun er faglig oppdatert og teknisk flink i arbeidet. Det audiografiske arbeidet har stort fokus på videreutvikling,  forbedring og kvalitetssikring.

Maria Michelsen Sylte

Audiograf

Er audiograf med mangeårig praksis innenfor avtalepraksis både i Trondheim og Oslo. Hun er faglig oppdatert og teknisk flink i arbeidet. Det audiografiske arbeidet har stort fokus på videreutvikling,  forbedring og kvalitetssikring.

Sayeh Moradiroshankouhi Kamizi

Sekretær

Er allsidig sekretær med tidligere arbeidserfaring fra allmennlegekontor. Hun er effektiv og  teknisk flink i gjennomføring av prøver og tester. Hun bistår oss andre og pasienter i tillegg med hjelp der det trenges. Det medisintekniske arbeidet som hun er ansvarlig for utføres med fokus på videreutvikling, forbedring og kvalitetssikring.

Linda E. Johansen

Sekretær og tekniker

Er ansvarlig for drift av høreapparatservice og bistår våre pasienter med opplæring, feilsøking, stell og utskifting av deler i høreapparater. Hun er flink og serviceinnstilt. Dersom muligheten byr seg  bistår hun i tillegg med hjelp til oss andre der det trenges. Det medisintekniske arbeidet som hun er ansvarlig for utføres med fokus på videreutvikling, forbedring og kvalitetssikring.

Gustav Eriksson Nguyen

Audiografsstudent og tekniker

Bistår med drift av høreapparatservice og hjelper våre pasienter med opplæring, feilsøking, stell og utskifting av deler i høreapparater. Han er flink og serviceinnstilt. Dersom muligheten byr seg  bistår han i tillegg med hjelp til oss andre der det trenges.